Subscribe to updates

21st January 2019

Payment Providers Nets driftsproblemer

Nets har drifts problemer som kan medføre at kunder ikke klarer å gjennomføre betalinger via Nets og Vipps. Vi oppdaterer så snart vi har mer informasjon.

Dette skal nå være ordnet.